Rettighederne til IKS systemet blev solgt i sommeren 2016, og Intsoft ApS kan ikke længere sælge licenser.

IKS er et web baseret system, som er udviklet til at håndtere en inkassoforretning.

  • Mulighed for oprettelse af brugergrupper med specifikke rettigheder
  • Hver bruger har en liste over dagens opgaver
  • Skemalagte opgaver som f.eks. daglig fakturering og rykkerkørsel
  • Automatisk dannelse og gruppering af breve og afsendelse af mails
  • Import af mails direkte fra systemets mailkonto til sagsloggen
  • Nem adgang til oplysninger fra CPR- og CVR-registret direkte i programmet
  • Betalingsaftaler for debitorer gennem PBS eller Giro
  • Indlæsning og bogføring af indbetalinger direkte fra banken (FIK-fil)
  • Automatisk indberetning til Debitor Registret og DKS Skyldnerregister
  • Samt meget mere, ring og hør nærmere...

Sagsbehandling

Komplet styrting af inkassoforløbet fra varsel til afslutning gennem automatiserede arbejdsgange som systemet udfører. Det er kun i tilfælde af at kunden eller sagsbehandleren skal tage stilling til noget at den automatiserede behandling sættes på pause og en medarbejder underrettes gennem en todo liste.

Det er muligt at oprette betalingsaftaler som kan opkræves gennem PBS eller indbetalingskort. Systemet håndterer automatisk renteberegning af sagerne ud fra opsætning på kunden.

Systemet har også sit eget filformat der giver mulighed for at håndtere indlæsning af mange sager fra større kunder.

I forbindelse med behandling af en sag i fogedretten kan systemet automatisk danne et betalingspåkrav, samt der er mulighed for at udfylde en fogedrapport eller en opgørelse til fogedretten. Hvis der foretages udlæg på en debitor er der også mulighed for at registrere det i systemet.

Konsulenthåndtering

Styring af konsulenter og deres arbejdsgange, hvor konsulenterne har adgang til sagerne gennem konsulentmodulet. Konsulentchefen tildeler sager til konsulenterne, som planlægger dem gennem systemet så der automatisk kan sendes varsler ud. Når konsulenterne afslutter behandlingen af deres sager, honoreres de automatisk efter et skema alt efter udfaldet.

Kundestyring

Styring af kunder, deres abonnementer, fakturaer, aftaler og afregning fra deres sager. Det er hurtigt at danne sig et overblik over kundens aftaler og sager.

Sælgerne har mulighed for at oprette en kunde og sende en kontrakt til underskrivelse via mail, hvor kontrakten dannes ud fra de aftaler kunden er oprettet med. Kunden har nu mulighed for, gennem et link i en mail, at gå ind og underskrive kontrakten digitalt.

Økonomi

Automatisk indlæsning og bogføring af indbetalinger gennem FI-kort eller PBS, hvor systemet selv fordeler indbetalingerne ud på fakturaer og sager. Systemet kan også automatisk danne indbetalingskort og opkræve betalingsaftaler gennem PBS.

Dokumenthåndtering

Mulighed for scanning af dokumenter (f.eks. frivillige forlig) direkte på sagen med en identificerende QR-kode som systemet kan tilføje til breve.

Dataudveksling

Systemet henter oplysninger fra både CPR, CVR som kan bruges flere steder i systemet, både manuelt og automatisk. Disse oplysninger bruges i forbindelse med den automatiserede sagsbehandling.

Gennem udtræk fra Statstidene kan systemet automatisk reagere på dødsfald, gældssanering og konkurs.

Systemet kan indberette debitorer til Debitor Registret og sende en registreringsmeddelse, samt slette indberetningen når sagen bliver indfriet.

Posteringerne som dannes i IKS i forbindelse med indlæsning af indbetalinger og fakturering kan overføres til regnskabssystemet.

Produktion

Daglig produktion sker gennem en række opgaver som kan køres efter ønske. Det er f.eks. en disse opgaver som håndterer den automatiserede sagsbehandling bekrevet tidligere. Andre opgaver er skemalagte som f.eks. daglig fakturering og køres automatisk.

PBS/Giro

IKS kan opkræve via opkrævningsfiler til PBS. Når der kommer en indbetalingsfil, skal den bare indlæses i systemet, og systemet vil så fordele indbetalingerne ud på de sager, som der er modtaget betaling på. IKS kan også opkræve via GIRO og kan så registrere indbetalingerne i systemet via FIK filen fra banken.

Aftaler og abonnementer hos eksterne leverandører (Nets, CPR, CVR, Debitor Registret og DKS Skyldnerregister) er ikke inkluderet