Rettighederne til IKS systemet blev solgt i sommeren 2016, og Intsoft ApS kan ikke længere sælge licenser.

IKS - Konsulent modul er et tillægs system til IKS – Inkassosystem. Der kan oprettes konsulenter og fordele dem i distrikter, så de får nogle sager at køre på i IKS. Når de er blevet tildelt sager, kan en konsulent logge sig på IKS - Konsulent modul fra en pc, tablet eller en mobiltelefon med dataadgang og se sine sager og informationer. Når de har besøgt en skyldner, går de ind på sagen og udfylder en besøgsrapport, som gemmes. Derefter kan medarbejderne hjemme på kontoret se det i IKS og kunderne (kreditorerne) kan se det på IKS – Web modulet. Konsulenten kan se alle sine sager i en liste, hvorfra de kan planlægges, når der er udfyldt en dato samt et tidspunkt. Når der trykkes gem udskriver IKS-systemet et brev, som så sendes til skyldneren med en besøgsvarsel. Sagen vil forsvinde fra listen og komme frem på Todo listen på besøgsdatoen.