Når vi udvikler et nyt system, deler vi udviklingsprocessen op i flere punkter, fra kundens tanker og ønsker til det færdige produkt.

1. Forarbejde

I første fase finder vi ud af hvad opgaven drejer sig om og hvilke ønsker kunden har til systemet. Der udnævnes en kontaktperson eller et team hos kunden, og der laves en opgaveformulering samt kravindsamling, så vi er sikre på, hvad der skal laves.

2. Planlægning

Efter vi har fundet ud af, hvad der skal laves, udarbejder vi user stories over systemets funktioner samt diagrammer over et indledende databasedesign. Efterfølgende estimerer vi, hvor lang tid udviklingsprocessen kommer til at tage ud fra de user stories, som vi har udarbejdet ved at lave en tre-punkts estimering. Vi laver et optimistisk, realistisk og pessimistisk estimat på, hvor mange timer (story points) som en bestemt userstory tager at færdigøre. For hver userstory oprettes et Index card, som så deles ud på Iterationer, ud fra hvilken prioritet de har alt efter, hvor vigtig en del af det samlede system de er.

3. Udvikling, opstart

Efter vi har estimeret systemet, kan vi starte på udviklingen. Det første som vi opbygger er en brugergrænseflade til systemet, som vi løbende gennemgår med kunden. Efter denne periode er det kun det grafiske som virker og selve knapperne i systemet har ingen funktionalitet.

4. Udvikling fortsat

Nu er det tid til at udvikle systemet, så der kommer funktionalitet bag den brugergrænseflade som er udviklet i samarbejde med kunden. Alle user stories deles op i forskellige iterationer med de vigtigste først, hvor resultatet løbende bliver testet. De vigtigste iterationer vil derfor være de første, og dette er også dem, som bedst kan undværes, hvis tidsplanen skrider. Efter hver iteration laves der en opdatering til kunden, så systemet indtil videre kan gennemgås.

5. Test

Efter udviklingen kommer den endelige test, hvor vi sammen med kunden afprøver systemet og sikrer os, at systemet lever op til de forventninger som kunden har.

6. Rettelser

Skulle der mod forventning være rettelser til systemet, er det i denne periode, det foregår.

7. Overdragelse

Efter test og rettelser er vi klar til produktion, og i denne periode skal vi konvertere data fra kundens gamle system (såfremt det er nødvendigt) og have det nye system installeret. I denne periode kan der oplæres ”superbrugere” i systemet, så virksomheden bliver selvkørende.

Vi bruger så vidt muligt altid de nyeste teknologier.

Vi holder øje med udviklingen og tendenser, så inden vi tager stilling til hvad dit nye system skal udvikles i er vi rustet til at tage den rigtige beslutning.